Om Krisinstitutet

Integritetspolicy180926Föreningens integritetspolicyKrisinstitutet arbetar med krishantering i förebyggande syfte, när något oönskat sker eller efter att en kris har skett och behöver bearbetas. Vi jobbar även med lärandet av en kris, utveckling och utbildning.

Krisinstitutet drivs som ett nätverk bestående av individer med mångårig erfarenhet av krisberedskap, krishantering och krisbearbetning som stöttar individer, företag och organisationer som vill:

Förebygga kriser för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor.
Effektivisera kriskommunikation för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris.
Bearbeta kriser för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen.
Lära av kriser för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter.

Ändamål

Krisinstitutets främsta syften är att sprida kunskap och öka medvetenheten inom krisberedskap, krishantering och kriskommunikation hos företag, organisationer och offentlig verksamhet, samt fastställa och vidmakthålla kriterier för diplomering av kriskommunikatörer och certifiering av organisationer och utfärda diplom för dem som godkänts. Därtill utbildar och kvalitetssäkrar vi diplomerings- och certifieringsutbildningar som bedrivs i föreningens namn.

Föreningens stadgar

Integritetspolicy Föreningen Krisinstitutet

Här kan du ta del av GDPR, Föreningen Krisinstitutets integritetspolicy (pdf): Föreningens integritetspolicy

Krisinstitutets etiska regler

Ta del av föreningens etiska regler: Etiska regler 181023