Om Krisinstitutet

Krisinstitutet arbetar med krishantering i förebyggande syfte, när något oönskat sker eller efter att en kris har skett och behöver bearbetas. Vi jobbar även med lärandet av en kris, utveckling och utbildning.

 

Krisinstitutet drivs som ett nätverk bestående av individer med mångårig erfarenhet av krisberedskap, krishantering och krisbearbetning som stöttar privatpersoner, företag och organisationer som vill:

Förebygga kriser för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor.
Effektivisera kriskommunikation för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris.
Bearbeta kriser för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen.
Lära av kriser för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter.

 

Ändamål
Våra främsta syften är att sprida kunskap och öka medvetenheten inom krisberedskap, krishantering och kriskommunikation samt att utbilda och kvalitetssäkra diplomerings- och certifieringsutbildningar som bedrivs i föreningens namn.

 

Bakom Krisinstitutet står Maria Langen och Sverre Sverredal på Sverredal & Langen AB som driver föreningen ideellt.