Diplomeringsutbildning i kriskommunikation 15-17/6

Tack till er som visat intresse för att såväl leda och gå den diplomeringsutbildning i kriskommunikation vars grundkoncept tagits fram av Krisinstitutet och som genomförs av olika utbildningsledare. Datumen är nu satta för nästa kurs. Det blir en tredagarskurs i mitten av juni. Föreningen återkommer inom kort med fler detaljer, senast två månader innan kursstart. Kontakta föreningen på info[at]krisinstitutetet.se om du behöver informationen tidigare.

Tips om aktiviteter i vår

Nu har årets aktivitet kommit i gång på allvar med allt från Krisinstitutets första styrelsemöte och verksamhetsplanering, till event och studiebesök där våra medlemmar har möjlighet att lära nytt och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra.
En av dem som löpande bjuder in Krisinstitutet till träffar är Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Dit är vi välkomna för att lyssna på föredrag, delta i relationsskapande mingel och samtala om frågor som rör viktiga krisrelaterade frågor. Närmast på SLFK:s program står:

  • Årsstämma 2020, 23 april kl. 17.00 på Drottning Victorias Örlogshotell.
  • Studiebesök på Livgardet 24 april 2020. Tid meddelas senare.

Information om vårens program publiceras och uppdateras löpande på krisinstitutets startsida på webben, och på föreningens LinkedInsida.