Viktiga datum – Föreningen Krisinstitutet

 • 28 mars: Styrelsemöte och inval av nya medlemmar
 • 23-25 april: Diplomutbildning i kriskommunikation, ca tider kl. 09.00-17.00.
 • 24 april: Nätverksträff med Krisinstitutet kl. 16-17 med efterföljande after work.
 • 23 maj: Årsmöte i föreningen Krisinstitutet kl. 18-20.00
 • Plats: Södermalm i Stockholm
 • Deltagare: Styrelsen, medlemmar och diplomerade kriskommunikatörer

Diplomeringskurs i kriskommunikation 23-25 april

Välkommen till diplomeringskursen i kriskommunikation! Denna gång på Södermalm i Stockholm i slutet av april:

 • 23 april – diplomeringsgrundande föreläsningar, med bland annat strategi, teoretisk grund, exempel, erfarenhetsutbyte och övningar.
 • 24 april – fördjupningar inom området krishantering och kriskommunikation, med bland annat föreläsning, övning, exempel, fall och krisrelaterad medieträning.
 • Dagen avslutas med AW från kl. 16.00.
 • 25 april – diplomering, skriftligt prov, tillbakablick, övning, summering och avslut!
 • Kursen innehåller även gästspel.

Diplomeringskursen genomförs av Sverredal & Langen, under tre dagar. För dig som vill gå kursen, men inte är intresserad av att bli diplomerad kriskommunikatör, finns möjligheten att enbart gå dag 1 eller dag 1 och 2 (i mån av plats). Skicka din intresseförfrågan och anmälan till kontakt [at]svelan.se.

Kurslitteratur: Boken ”Kriskommunikation – Att leda i blåsväder” (Sanoma Utbildning). Författare Maria Langen och Sverre Sverredal.

Medlemmar – nya aktiviteter på gång!

Som medlem  i föreningen Krisinstitutet bjuds du löpande in till aktiviteter, seminarium och träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området krishantering, kriskommunikation och beredskap. Årets första träff var ett lyckat frukostseminarium på temat krishantering, där Magnus Ek delade med sig av sina erfarenheter och tips på hur man kan jobba förebyggande och förberedande. Härnäst väntar en ”AW” för medlemmar i Stockholm, en dag om elförsörjning, föreläsningar och mingel. Vill du också bli medlem, kontakta info[at]krisinstitutet.se med intresseanmälan. Styrelsen går löpande igenom ansökningar och väljer in nya medlemmar på nästkommande styrelsemöte (nästa möte är den 28 mars). Ett medlemskap kostar 200 kronor per år. Vi är även öppna för förslag från dig som vill anordna en träff, ett studiebesök eller liknande som kan bidra till att utveckla kunskap inom området.