Veckans Kris: Costa Concordia

Sverre Sverredal: Costa ConcordiaKryssningsfartyget Costa Concordia gick på grund i fredags. Minst 11 personer har hittills förklarats omkomna men ett tjugotal saknas fortfarande. Förloppet var hastigt och tumult utbröt när det kantrande skeppet skulle sätta i livbåtar för evakuering.

Ett antal frågor har redan ställts i samband med katastrofen. För det första undrar man var kaptenen höll hus strax innan grundstötningen. Hade han kontroll på läget eller var det slarv och lättsinne som härskade på det gigantiska skeppet med över 4000 ombord?

Det är också höljt i dunkel varför man informerade om ”elfel” till passagerarna alldeles efter grundstötningen. Det kan tyckas underligt då en modern båt av denna bör ha massor av elektronik ombord som varnar ifall det plötsligt skulle strömma in vatten i båten.

Kommunikationen från rederiets sida är svårbedömd. Företagets hemsidor verkar inte ha klarat den anstormning av besökare som vill ha information om olyckan.

När jag till slut lyckas ladda ner pressmeddelandet från 15 januari har jag också lyssnat på presskonferensen som hölls ned 16 januari. Den innehåller i stora drag samma information som det skriftliga meddelandet – vilket är bra. I det här läget är det viktigt att kommunikationen är lika i alla kanaler.

Själva innehållet i meddelandet kan man dock ha åsikter om. Jag begränsar mig här till några kommentarer om det skriftliga meddelandet.

I detta inleder man med ett avsnitt som visar medkänsla för de drabbade. Detta är bra och viktigt.

I följande stycke talar man om miljökonsekvenserna. Ett samarbete har inletts med ett världsledande specialistföretag inom bärgning – dock utan att nämna företagets namn. Det borde man ha gjort. Öppenhet med just sådana detaljer visar att man inte har något att dölja och gärna visar upp vad som görs. Media ges en bättre möjlighet att följa upp och granska processen.

Det centrala i pressmeddelandet tycks dock vara att få fram sin syn i skuldfrågan. Kaptenen lastas egentligen helt för händelsen. Man säger det rent ut – för att i nästa mening konstatera att det vore olämpligt att kommentera ytterligare med tanke på den pågående polisutredningen!

Bättre hade det varit om rederiet helt hade avstått från spekulationer i skuldfrågan. I synnerhet som man kan uppleva att de talar i egen sak. Rederiets egna åtgärder, regler och rutiner kommer säkerligen också att granskas av utredarna. Obekväma frågor kommer att ställas. Hur kommer det sig att man kunde anställ en så lättsinnig och nonchalant befälhavare? Finns det fler av hans kaliber inom rederiet?

Veckans kris: KD och trollet OveTove

Illustration Sverre SverredalInför Kristdemokraternas nära förestående riksting är kampen om partiledarposten stenhård. Aftonbladet beskriver det som ”fullt inbördeskrig” med infekterade strider mellan olika falanger. Valet till partiledarposten står mellan Göran Hägglund och Mats Odell, och det hela ska avgöras med en sluten omröstning. Mitt under pågående maktkamp dyker så ”OveTove” upp och attackerar Odell i starka och förklenande ordalag, både på interna forum, i bloggar och på Facebook. ”OveTove” är ett anonymt internettroll – men visar sig dessvärre även vara Kristdemokraternas egen stabschef Henrik Ehrenberg, som dessutom har använt sig av den här debattmetoden under flera år.
Ehrenberg sparkades i förra veckan från stabschefsposten, men behåller sin plats i regeringskansliet.
I måndags diskuterades händelserna i högsta ledningen i Kristdemokraterna, verkställande utskottet (VU). Krav på en intern utredning hade framförts, men VU:s beslut blev att sammanställa en ”samlad redovisning” av de olika turerna.
Göran Hägglund ska ha fått information om händelsen redan före jul, och vidhöll inledningsvis att Ehrenberg skulle sitta kvar. Beslutet om Ehrenbergs avgång kom först efter att en av de påhoppade, riksdagsledamoten Annelie Enochson, krävt att han skulle fråntas alla sina uppdrag.
Även Göran Hägglunds egen trovärdighet har ifrågasatts.
”Jag har inte varit informerad om det här eller kunnat ta ställning till det, därför faller det naturligtvis på Ehrenberg själv. Jag tror också att jag har agerat tydligt kring det här, säger Hägglund” skriver Norrköpings tidningar.
Göran Hägglunds agerande kan man som utomstående bedöma som korrekt och så snabbt som man kan begära. Att snabbt få upp alla fakta på bordet om vad som har hänt är viktigt, och att ställa den ansvarige personen till svars. Diskussioner, följt av ett gemensamt beslut i VU om hur händelserna ska utredas känns också rätt. Om beslutet att behålla Henrik Ehrenberg i regeringskansliet var det rätta kan bara framtiden utvisa. Vad tycker du?

Veckans kris: Svenska Fotbollsförbundet

Tre personer inom Svenska Fotbollsförbundet har gett tre olika budskap om situationen kring fotbollsspelaren Alexander Gerndt. I veckan dömdes Gerndt till villkorlig dom och dagsböter för hustrumisshandel.

Förbundet hade sedan tidigare inga strategier för hur en sådan händelse ska hanteras, vilket ledde till att förbundets informationschef, förbundets ordförande och förbundets kapten gav olika svar på vilka följder detta kommer att få.

I en intervju strax efter domen uttryckte informationschefen Jonas Nystedt att det här är ett privat ärende som inte har någon koppling till klubben. Senare beslutar styrelsen att stänga av Alexander Gerndt. Samtidigt visste inte ens fotbollslandslagets förbundskapten Erik Hamrén att domen skulle komma. Hur kunde han missa det?

Ett enkelt och grundläggande tips är att prata ihop sig innan ett medieframtädande, speciellt när personerna i fråga har haft tid att planera vem som bör säga vad. För att undvika otydlighet är det väldigt viktigt att visa en gemensam röst utåt och vara eniga i vad som gäller.