Diplomering kriskommunikation

Diplomutbildningar i kriskommunikation genomförs löpande, och vid förfrågan.

Mål med diplomeringsutbildningen
Målet är att deltagarna efter kursen ska ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella och sociala medier. Utbildningen innehåller såväl teori som praktiska övningar, och skrivning. Vi jobbar med olika exempel och dialog som verktyg för lärande.

Moment som ingår i kursen

 • Kriskommunikationens grammatik, strategisk kommunikation
  Kriskommunikation – innan, under och efter en kris
 • Framgångsfaktorer för effektiv kriskommunikation
 • Identifiera och värdera kriser
 • Kriskommunikationsplanering
 • Intressenter och omvärld
 • Kanaler för kriskommunikation
 • Formulera krismeddelanden
 • Krisretorik – individens kommunikation
 • Kriskommunikation i sociala medier
 • Medierelationer
 • Organisation, ledarskap och samarbete
 • Krisspel med scenarion och rollspel
 • Återhämtning, bearbetning och uppföljning efter krisen
 • Den personliga krishanteringen
 • Övningar i olika format
 • Mallar och checklistor

Utbildningsmaterial
Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Krav för diplomeringen
Genomgången utbildning, fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation / Föreningen Krisinstitutet.
Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test.

Pris
Priset för kursen – inklusive diplomering – var 2019 20 000 kronor (exkl. moms) per person. Priserna 2020 bestäms av den utbildningsledare som kommer att genomföra utbildningen. Notera att priserna kan skilja marginellt beroende på vem som är ansvarig utbildare.

Utbildningsansvar
Utbildningen genomförs av utbildningsledare – godkända av Föreningen Krisinstitutet – kunniga inom krishantering, kommunikation och beredskap. Även gästande experter och föreläsare är vanliga inslag under kursens gång. Utbildningsansvariga är Sverre Sverredal, Sverredal & Langen AB, och Maria Langen.

Anmälan
Du anmäler dig genom att skicka e-post till kontakt[at]svelan.se med följande uppgifter:

 • Namn på deltagare
 • Kontaktuppgifter
 • Organisation
 • Fakturaadress

Sista anmälningsdag är vanligen 2-4 veckor innan kursstart. Vi kör diplomeringsutbildningen med minst 4 och max 14 deltagare.

Plats
Kurserna genomförs oftast i Stockholm men kan förändras i takt med att vi får fler aktiva utbildningsledare i andra delar av landet.

Språk
Diplomutbildningen i kriskommunikation genomförs på svenska.