Diplomering kriskommunikation

Diplomutbildningar i kriskommunikation genomförs löpande, och vid förfrågan.

Mål med diplomeringsutbildningen
Målet är att deltagarna efter kursen ska ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella och sociala medier. Kursen  innehåller såväl teori som praktiska övningar, och skrivning. Vi jobbar med olika exempel och dialog som verktyg för lärande.

Moment som ingår i kursen

 • Kriskommunikationens grammatik, strategisk kommunikation
  Kriskommunikation – innan, under och efter en kris
 • Framgångsfaktorer för effektiv kriskommunikation
 • Identifiera och värdera kriser
 • Kriskommunikationsplanering
 • Intressenter och omvärld
 • Kanaler för kriskommunikation
 • Formulera krismeddelanden
 • Krisretorik – individens kommunikation
 • Kriskommunikation i sociala medier
 • Medierelationer
 • Organisation, ledarskap och samarbete
 • Krisspel med scenarion och rollspel
 • Återhämtning, bearbetning och uppföljning efter krisen
 • Den personliga krishanteringen
 • Övningar i olika format
 • Mallar och checklistor

Utbildningsmaterial
Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Krav för diplomeringen
Genomgången utbildning, fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation / Föreningen Krisinstitutet.
Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test.

Pris
Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exkl. moms) per person.
Notera även möjligheten att genomföra utbildningen stegvis. Priset är 7000 kronor per kursdag.

Kursansvar
Kursen genomförs av av experter och gästföreläsare inom krishantering, kommunikation och beredskap. Kursen genomförs av kursledare, godkända av Föreningen Krisinstitutet.
Utbildningsansvarig: Sverre Sverredal, Sverredal & Langen AB

Anmälan
Du anmäler dig genom att skicka e-post till kontakt[at]svelan.se med följande uppgifter:

 • Namn på deltagare
 • Kontaktuppgifter
 • Organisation
 • Fakturaadress

Sista anmälningsdag är vanligen 2-4 veckor innan kursstart. Vi kör diplomeringsutbildningen med minst 3 och max 10 deltagare.

Plats
Kurserna genomförs oftast i Stockholm, men ibland på andra orter i landet.wordstat rukisty4makiyazh.xyzlive cam coupleкак чистят зубные каналыТОВ РЕКОМsaint petersburg points of interest