Om Krisinstitutet

Krisinstitutet arbetar med krishantering i förebyggande syfte, när något oönskat sker eller efter att en kris har skett och behöver bearbetas. Vi jobbar även med lärandet av en kris, kompetensutveckling och utbildningssamordning. Krisinstitutet drivs som ett nätverk bestående av individer med mångårig erfarenhet av krisberedskap, krishantering och krisbearbetning som stöttar individer, företag och organisationer som vill:

  • Förebygga kriser för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor.
  • Effektivisera kriskommunikation för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris.
  • Bearbeta kriser för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen.
  • Lära av kriser för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter.

Ändamål

Krisinstitutets främsta syften är att sprida kunskap och öka medvetenheten inom krisberedskap, krishantering och kriskommunikation hos företag, organisationer och offentlig verksamhet, samt fastställa och vidmakthålla kriterier för diplomering och certifiering av kriskommunikatörer.
Föreningens stadgar

Diplom och certifikat

Krisinstitutet utfärdar diplom till personer som har genomgått och godkänts i någon av de diplomeringsutbildningar som bedrivs, av godkända utbildningsledare, i föreningens namn. Till föreningens certifieringsmedlemmar utfärdar Krisinstitutet certifikat. 

Integritetspolicy 

Här kan du ta del av GDPR, Föreningen Krisinstitutets integritetspolicy: Föreningens integritetspolicy (pdf)

Krisinstitutets etiska regler

Ta del av föreningens etiska regler: Etiska regler 181023

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för krisinstitutet.se är Sverre Sverredal.
För tankar och frågor som rör innehållet på webbplatsen, välkommen att kontakta sverre.sverredal[at]krisinstitutet.se