Utbildning

Utbildningar i kriskommunikation

Diplomeringskurs i kriskommunikation

Utbildningar i kriskommunikation genomförs löpande, och vid förfrågan. Den vanligaste och mest efterfrågade utbildningen är diplomutbildningen i kriskommunikation. Allt om diplomeringskursen och hur du anmäler dig hittar du här. Förfrågningar kan även skickas till info[at]krisinstitutet.se.

Kvalitetssäkring

Genom våra utbildningsansvariga kvalitetssäkrar Föreningen Krisinstitutet den nämnda diplomeringskursen samt godkänner utbildningsledare inom ”krisområdet”. Det är dessa utbildningsledare du som deltagare i diplomeringskurserna i praktiken möter under utbildningstiden. På längre kurser brukar också fler experter, föreläsare och övningsledare delta.
Är du intresserad av att bli utbildningsledare för en diplomeringskurs i kriskommunikation, kontakta oss via mejl på info[at]krisinstitutet.se

Föreningen Krisinstitutet erbjuder tillfällen för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och reflektion för vårt professionella kompetensnätverk där såväl styrelsen, som utbildningsledare och medlemmar kan delta.

Skräddarsydda utbildningar

Föreningen Krisinstitutet kan förmedla kontakter och tips på kurser som  rör kompetensutveckling i krishantering, – kommunikation och -beredskap. Möjligheten finns också att skräddarsy kurser, t.ex. för ett företag, en skola eller någon annan gruppering, som krisgrupper, säkerhetssamordnare, kriskommunikatörer eller ledare med ett krishanteringsansvar. Vid förfrågan kontakta oss via mejl på info[at]krisinstitutet.se