Medlem

Medlemskap

Den ideella föreningen Krisinstitutet föddes i takt med en ökad efterfrågan på krismedvetenhet. Vi ser ett växande behov av att utbyta kunskaper och erfarenheter inom branschen och skapade därför Krisinstitutets kompetensnätverk. Föreningen Krisinstitutet är till för dig som söker ett starkt renodlat nätverk, kompetensutveckling och kan dela med dig av dina erfarenheter inom krisberedskap, krishantering och kriskommunikation. Tillsammans kan vi öka kunskapen om kris och därmed bidra till ökad trygghet och stabilitet i samhället.

Som medlem i föreningen Krisinstitutet kommer du att bjudas in till aktiviteter inom området. Du kommer också att ges möjlighet att bidra med relevant innehåll, både virtuellt och i samband med våra nätverksträffar. Bland våra nuvarande medlemmar hittar du bland andra säkerhetssamordnare, ledare, experter på digital kanalutveckling, kriskommunikatörer, journalister och projektledare. Såväl inom näringslivet som i den offentliga verksamheten.

Vi förutsätter att medlemmar vill verka för föreningens målsättning och följer föreningens stadgar.

Bli medlem

För att bli medlem i föreningen behöver du ansöka och godkännas av styrelsen. Skicka din intresseansökan till info[at]krisinstitutet.se. Medlemskapet kostar 200 kronor per år.

Intresseansökan ska innehålla namn och kontaktuppgifter, kort om din bakgrund och hur du tror att du kan bidra till föreningens verksamhet. Styrelsen går igenom ansökningar löpande.

Tidigare diplomerad i svenska institutet för kriskommunikation*?

För dig som tidigare har blivit diplomerad i Svenska Institutet för Kriskommunikation är ansökan en ren formalitet. Kontakta oss på info[at]krisinstitutet.se.