Medlem

Den ideella föreningen Krisinstitutet föddes i takt med en ökad efterfrågan på krismedvetenhet. Vi ser ett växande behov av att utbyta kunskaper och erfarenheter inom branschen och skapade därför Krisinstitutets kompetensnätverk. Föreningen Krisinstitutet är till för dig som söker ett starkt renodlat nätverk, kompetensutveckling och kan dela med dig av dina erfarenheter inom krisberedskap, krishantering och kriskommunikation. Tillsammans kan vi öka kunskapen om kris och därmed bidra till ökad trygghet och stabilitet i samhället.

Som medlem i föreningen Krisinstitutet kommer du att bjudas in till aktiviteter inom området. Du kommer också att ges möjlighet att bidra med relevant innehåll, både virtuellt och i samband med våra nätverksträffar. Bland våra nuvarande medlemmar hittar du bland andra säkerhetssamordnare, ledare, experter på digital kanalutveckling, kriskommunikatörer, journalister och projektledare. Såväl inom näringslivet som i den offentliga verksamheten.

Vi förutsätter att medlemmar vill verka för föreningens målsättning och följer föreningens stadgar.

Bli medlem

För att bli medlem i föreningen behöver du ansöka och godkännas av styrelsen. Föreningen har två medlemskategorier:
A. Basmedlem.
B. Certifieringsmedlem. Medlem som uppfyller föreningens krav för Certifierad Kriskommunikatör.

Ansökan om basmedlemskap ställs till styrelsen på info[at]krisinstitutet.se. För 2020 kostar ett basmedlemskap 300 kr. Intresseansökan ska innehålla namn och kontaktuppgifter, kort om din bakgrund och hur du tror att du kan bidra till föreningens verksamhet. Styrelsen går igenom ansökningar löpande.
För dig som tidigare har blivit diplomerad i Svenska Institutet för Kriskommunikation är ansökan en ren formalitet. Kontakta oss på info[at]krisinstitutet.se.

För certifieringsmedlemmar är kostnaden 900 kr för 2019. Mer information om hur du kan ansöka och bli Certifierad Kriskommunikatör hittar du här.

Medlemsförmåner

Som medlem får du delta i aktiviteter och seminarium som anordnas av föreningen Krisinstitutet, och vårt nätverk. En del medlemsaktiviteter är kostnadsfria, andra genomförs till självkostnadspris. Se respektive aktivitet för detaljerad information. Du hittar dem löpande i inläggen på krisinstitutet.se startsida och på Krisinstitutets sida på LinkedIn.

Som medlem i föreningen Krisinstitutet får du 10 procent rabatt på diplomutbildningar som bedrivs i Krisinstitutets namn. Ange att du är medlem när du bokar via  info[at]krisinstitutet.se.

Sist men inte minst får du som medlem även vara med på evenemang som anordnas av Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Du hittar aktiviteterna i Krisinstitutets kanaler och på SLFK:s webbplats, där du också anmäler dig.

Anordna en aktivitet

Vill du och din organisation bjuda föreningen Krisinstitutets medlemmar på en aktivitet, ett studiebesök eller informera om något som rör krishantering, kommunikation och beredskap, kontakta oss på info[at]krisinstitutet.se

Integritetspolicy Föreningen Krisinstitutet

Här kan du ta del av GDPR, integritetspolicy Föreningen Krisinstitutet Integritetspolicy180926 (pdf)