Seminarium

Krisinstitutet bjuder löpande in till seminarium av olika slag där medlemmar och andra intressenter kan utbyta kunskaper och erfarenheter inom krisområdet.

Frukostseminarium

Årets första frukostseminarium genomfördes den 24 januari kl. 08.00-09.30 på Restaurang Blasieholmen i Stockholm. På seminariet gav Magnus Ek, vice ordförande i Krisinstitutet ”best practice” om krishantering utifrån egen erfarenhet. Maria Langen, styrelseordförande berättade om föreningen Krisinstitutets verksamhet och förmiddagen avslutades med frågestund. Konferencier var Maria Frändegård, styrelseledamot.

På årets andra frukostseminarium fokuserade vi på hur man kan använda podcast för att kommunicera svåra ämnen. Lars Carlén på Tonträff delade med sig av tips och tricks. Mer om frukostföreläsningen och podcast…

Eftermiddagsseminarium

Nästföljande föreläsningar handlade bland annat om ”erfarenheter från skogsbränderna 2016 och 2018. Stockholms Länsförbund för Krisberedskap var arrangörer och som vanligt var föreningen Krisinstitutets medlemmar inbjudna. Träffarna avslutades med mingel.

Information om kommande seminarium hittar du såväl i nyhetsflödet på www.krisinstitutet.se som på Krisinstitutets sida på LinkedIn. Kontakta info[at]krisinstitutet.se om du vill veta mer om träffar och medlemskap.блинницыреклама гуглabcmediabrokersкак краситься красивоcatdoginformations sochi