Seminarium

Krisinstitutet bjuder löpande in till seminarium av olika slag där medlemmar och andra intressenter kan utbyta kunskaper och erfarenheter inom krisområdet.

frukostseminarium

Årets första frukostseminarium genomfördes den 24 januari kl. 08.00-09.30 på Restaurang Blasieholmen i Stockholm. På seminariet gav Magnus Ek, vice ordförande i Krisinstitutet ”best practice” om krishantering utifrån egen erfarenhet. Maria Langen, styrelseordförande berättade om föreningen Krisinstitutets verksamhet och förmiddagen avslutades med frågestund. Konferencier var Maria Frändegård, styrelseledamot.

Datum för kommande frukostseminarier och aktiviteter läggs regelbundet ut på www.krisinstitutet.se, i vår kalender och Krisinstitutet på LinkedIn. Kontakta info[at]krisinstitutet.se om du vill veta mer om träffar och medlemskap.