Seminarium

Krisinstitutet bjuder löpande in till träffar och seminarium av olika slag där medlemmar och andra intressenter kan utbyta kunskaper och erfarenheter inom krisområdet. Exempel på träffar som föreningen anordnar och bjuds in till är:

  • Frukostseminarier på teman som ”best practice krishantering”, ”kriskommunikation – innan, under och efter en kris” och ”krisens kanaler”. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Tid för reflektion.
  • Eftermiddagsseminarier på temat Sveriges krisberedskap. Ofta föreläsningar och frågestunder med erfarna personer som berättar hur olika ”större” kriser hanterats och kommunicerats. Exempel skogsbränder, terrorattacker, stormar och längre störningar i IT, telekom och elförsörjning.
  • After Work medlemsträffar med tid för samtal och reflektion kring aktuella kriser och exempel på bra krishantering och strategisk och taktisk kriskommunikation.
  • Kvällsseminarium med fokus på olika hotbilder i världen, Europa och Sverige. Aktuella är många försvarsfrågor – det civila försvaret, totalförsvaret, cyberförsvaret, det militära försvaret, hemvärnet och hemberedskapen.
  • En annan viktig fråga som debatteras är hur näringslivet och samhällskritiska verksamheter bäst kan samarbeta såväl förebyggande och förberedande som under höjd beredskap då ”ett värsta scenario” står för dörren.

Information om kommande seminarium hittar du såväl i nyhetsflödet på www.krisinstitutet.se som på Krisinstitutets sida på LinkedIn. Kontakta info[at]krisinstitutet.se om du vill veta mer om träffar och medlemskap, alternativt vill bjuda in oss på någon aktivitet.

блинницыреклама гуглabcmediabrokersкак краситься красивоcatdoginformations sochi