Certifierad kriskommunikatör

Certifierad Kriskommunikatör är en personlig certifiering som ges av föreningen Krisinstitutet. Certifieringen utgör ett kvalitetsbevis på att certifikatsinnehavaren över tid uppfyller relevanta krav för att, i en föränderlig värld, kunna utveckla, vidmakthålla och leda en organisations förmåga att kommunicera på ett sätt som skyddar varumärket mot negativa konsekvenser från olika slags händelser.

En Certifierad Kriskommunikatör har kunskap och förmåga att utgående från den egna organisationens förutsättningar och villkor utveckla och systematiskt upprätthålla en relevant verktygslåda, i form av processer, rutiner och åtgärder, för att möta de behov av kommunikation med intressenter som kan uppstå i den dagliga verksamheten, både under normala och onormala förhållanden.

Du som jobbar med kriskommunikation ta möjligheten att certifiera dina kunskaper! Ta del av faktablad Certifierad Kriskommunikatör.

Ansökan medlemskap som Certifierad Kriskommunikatör.

Anmälan om fortsatt medlemskap som Certifierad Kriskommunikatör.