post

Veckans kris: Sverige

Vårdbolaget Attendo har den senaste tiden kritiserats hårt efter att anställda har larmat om missförhållanden i vården av äldre och att de mötts av repressalier av sina chefer när de flaggat för missförhållandena.

Vårdbiträdet Stine Christophersen var en av dem som klev fram förra våren och berättade för media att Attendo inte vårdade covidsjuka isär från friska personer på äldreboendet Sabbatsbergsbyn. Efter att media riktat kritik mot Attendo mot bakgrund av detta fick Stine en skriftlig varning av en chef på bolaget.

I veckan framkom det även att ledningen beviljades höjda bonuser trots att bolaget fick 133 miljoner kronor i statligt coronastöd. Detta kritiserades av bl.a. statsminister Stefan Löfven i veckan som i ett Facebook-inlägg krävde att Attendo ska redogöra för ”hur de använt de statliga stöden och hur man har arbetat under pandemin”.

Kritiken har nu lett till att Attendos VD Martin Tivéus gått ut och sagt att han skänker sin bonus till Attendos utvecklingsstipendium för vård- och omsorgspersonal, som anställda kan söka exempelvis för vidareutbildning. En polisutredning av bolaget kan även komma att starta enligt åklagaren Anders Hirsch mot bakgrund av de missförhållanden som bl.a. vårdbiträdet Stine redogjort för.

post

Veckans kris: Israel

I samband med firandet av den judiska högtiden Lag B’omer trampades 45 personer ihjäl i Israel under torsdagen, varav flera av dem barn. En tragedi som hade kunnat undvikas enligt flera experter om man vidtagit säkerhetshöjande åtgärder inför vallfärden.

Varje år firas högtiden Lag B’omer vid berget Meron till minne av rabbin Shimon bar Yochai. Hans grav på berget är en av judendomens mest heliga platser vilket lockar flera tusentals ortodoxa judar till platsen. Enligt flera experter har man varnat för risken med att man samlas så många människor på en liten yta, men ingen har vidtagit några åtgärder.

Enligt ögonvittnen var det trånga passager och fallolyckor i kombination med en strömmande folkmassor som orsakade att folk trampades ihjäl. Panik utbröt då på platsen vilket orsakade att situationen förvärrades.

– Det här är en av de värsta katastrofer som staten Israel någonsin har upplevt, säger premiärminister Benjamin Netanyahu som har utlyst en nationell sorgedag på söndagen (i dag 2/5).

post

Krisinstitutet inbjuder till öppet medlemsmöte

Krisinstitutet inbjuder härmed till öppet medlemsmöte den 12 april 18.00-19.30 på Microsoft Teams. Mötet är öppet för medlemmar och andra intresserade av krishantering och kriskommunikation. 

Krisinstitutet kommer under mötet att diskutera ett antal kriser och kristillbud under 2020 som är extra intressanta utifrån ett krishanterings- och kriskommunikationsperspektiv.

Anmälan sker med mailadress till magnusek@telia.com. Länk till mötet kommer att skickas ut några dagar innan.

Varmt välkomna!