Årsmöte och samtal om informationskrig och informationspåverkan

I torsdags träffades vi för att ha årsmöte. Magnus Ek valdes till föreningen Krisinstitutets ordförande och Maria Langen, Sverre Sverredal och Andreas Henriksson till styrelseledamöter. Rebecca Bouvin går in som suppleant.

Efter årsmötet följde en träff med omvärldsspaning, exempel och diskussion kring aktuella ämnen som informationskrig och otillbörlig informationspåverkan från främmande makt. Som inspiration använde vi bland annat MSB:s publikation ”Ukraina och informationskriget – journalistik mellan ideal och självcensur” och kunskap inhämtad från Myndigheten för Psykologiskt Försvar. Det blev bra diskussioner och vi lärde oss mycket av varandra. Det kommer att bli mer av den varan framöver då det är just medlemsträffar med omvärldsspaningar, fallstudier, kunskaps- och erfarenhetsutbyte som är föreningens huvudfokus. Vill du också vara med, kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Årsmöte med medlemsaktivitet

Den 23 maj kl. 18.00-20.00 är det dags för årsmöte och medlemsaktivitet i föreningen Krisinstitutet. Du väljer om du är med på plats i Solna eller vill vara med på möteslänk. Medlemsaktiviteten är på temat ”Informationskriget – här och nu”. Anmäl dig till info[at]krisinstitutet.se. Välkomna, hälsar styrelsen!

Dags för medlemsmöte med Krisinstitutet

Den 21 mars kl. 18.00-19.30 träffas vi i Solna för medlemsmöte och diskussioner kring aktuella frågor med bäring på krishantering och kriskommunikation. Vi kommer att inleda med några kortare teman:

  • Kameraövervakning  – en betraktelse av historik, samhällsnytta och demokratihot
  • Informationskrig  – även i fredstid!
  • Demokratikris i världen. Antalet (liberala) demokratier minskar till den lägsta andelen på 35 år.

Träffen är för medlemmar, men vi har även plats för dig som arbetar med krishantering och kriskommunikation, är nyfiken på föreningen Krisinstitutet och kanske funderar på att bli medlem. Först till kvarn. Du anmäler dig via info[at]krisinstitutet.se.