På gång i Krisinstitutet

Höstens viktigaste datum i Krisinstitutet är den 1 november då vi kommer att hålla vår nästa digitala medlemsaktivitet. Som vanligt kommer vi att göra en del omvärldsspaningar och fokusera på aktuella kriser – goda exempel på krishantering och kriskommunikation och/eller misstag som vi kan lära oss av.

Vill du vara med på träffen kan du ansöka om medlemskap hos styrelsen på e-postadress info[at]krisinstitutet.se. Samma sak gäller dig som vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter eller bjuda in till något event som är relaterat till krisberedskap, krishantering eller kriskommunikation.

Välkommen till föreningen Krisinstitutet!