Veckans Kris: FOI – given kris

Oklarheterna kring FOI och vapenaffärerna med Saudiarabien innehåller det mesta man kan begära. Åtminstone om man samlar på riskscenarios för eventuella kriser och skandaler.

Den vanligaste orsaken till en förtroendekris är att löften och leverans inte överensstämmer. Man lovar något eller påstår att något är på ett visst sätt. Sen visar det sig att löftet inte hålls eller att verkligheten är på ett annat sätt än det påstådda. Det som händer då är att vår tillit försvinner.

Ibland är utmaningarna uppenbara. Det är upplagt för problem. Tobaksreklam som visar unga friska människor får oss att tänka på hälsa och framgång. Men tobaksföretagen tappar i trovärdighet när det visar sig att tobak är skadligt och förödande för vår hälsa. Efter hand associeras hela branschen främst med mygel, oärlighet och oetiska ideal.

Inställningen till fred och demokrati i Sverige präglar det mesta av det som sägs, och mycket av det som görs. Men inte allt. Det svårhanterade  otsatsförhållandet ”fredsivrande – vapenexport” är en potentiell krishärd. Det riskerar att påverka förtroendet för såväl våra politiker som vårt land.

Därför borde inte frågan om FOI:s agerande i Saudiarabien (med eller utan politisk inblandning) komma som ett plötsligt avslöjande av undersökande journalister. Åtminstone borde man ha förutsett att frågan skulle komma upp och ha en handlingsplan för hur den skulle hanteras.

Just nu funderar vi inte så mycket på om den ena eller andra ministern var med på noterna eller om en myndighet har agerat på eget bevåg. Problemet är den
bristande överensstämmelsen ”löfte – leverans”. Ska vi överhuvudtaget exportera vapen när vi säger oss alltid verka för fred och fredliga lösningar?

Det är den här grundläggande problematiken som människor i allmänhet inte kan acceptera. Journalisterna gräver nyfiket vidare efter tvetydigheter, mörkläggningar och lögner eftersom dom vet att de finns. Och de kommer att bestå så länge grundproblematiken inte lösts. Utfärda ett löfte som går att hålla, då kommer vi också att kunna litapå leveransen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.