Veckans Kris: Alla dessa planer

Affärsplan, Kontinuitetsplanen, Kommunikationsplan, Webbstrategi,Kommunikationspolicy, Marknadsstrategi, Krisplan, Affärsstrategi, IT-strategi, Jämställdhetsplan…

Har du någon gång tänkt på mängden av planer som snurrar omkring i företags- och organisationsvärlden? Inom ett större företag kan antalet styrande dokument lätt räknas i hundratal. Med ett finmaskigt nät av ägare, ansvariga och olika dokuments förhållande till varandra är det tänkt att organisationen ska styras på ett enhetligt sätt och med full säkerhet och kvalitet. Lätt som en plätt!

Problemet är uppenbart. Blotta mängden av information och  dokument gör att man hellre frågar rumsgrannen eller kollegan i fikarummet än sätter sig och går igenom hela intranätet i jakt på rätt dokument.

Lättare blir det inte när det blir bråttom – eller halva  kontoret brunnit upp. Det är då alla måste veta vad som gäller. Hur är det  möjligt att uppnå när det inte ens går att ta reda på hur man ska göra i  ”normala” fall?

Krisplaneringen måste vara enkel. Planerna åtkomliga även då datorerna gått sönder. Besluten ska kunna fattas också i chefens frånvaro. Lösningen heter övning. Det är det enda sättet att få in rätt beteende i medvetandet hos de inblandade. Genom att öva tillräckligt ofta lär vi oss också var de nödvändigaste hjälpmedlen finns att finna när det bränner till på allvar.

Planer ska vara kända, åtkomliga och uppdaterade – annars klarar vi oss bättre utan dem!

6 thoughts on “Veckans Kris: Alla dessa planer

 1. Spot on! Ibland undrar jag om man skapar alla dessa dokument bara för att hålla ryggen fri. Det gäller väl att varva teori med praktik. Tror att det är lite samma som uppföljning som väldigt sällan görs i projekt mm.

 2. Bra!
  Min erfarenhet ger att det är många planer och policys som produceras just bara för att de skall finnas. Ofta skrivna med fina floskler och lite allmängiltigt. Det märkbar man inte minst när man övar. I min organisation har vi en kultur av att öva mycket och inte sällan upptäcker man just hur otillgängliga eller irrelevanta en del planer är.
  En väsentlig bonus med att öva är att man får en realitycheck på om rätt dokument finns och om innehållet är relevant nog för att vara ett stöd. Det är enligt min menig absolut viktigast att man systematiskt och noggrant utvärderar övningen och de dokument man använder – annars ger den ingenting.

 3. Övning är bra, men det gäller att återföra de erfarenheter man drar av övningarna. De ska leda till förbättringsarbete och förbättringarna skall sedan övas, såklart.

  Men när det gäller just information och att rätt person skall ha relevant information vid rätt tillfälle så måste man arbeta med att strukturera information. Det går att ordna, inga problem, men allt för få gör det.

  Lösningen finns även för att använda vid själva krishändelsen, ett CMO verktyg. För den som är intresserad och arbetar med krishantering så kan jag gärna berätta mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.