Tips på sommarläsning – ”Perspektiv på pandemin”

Ett tips inför semestern.

Läs FOI’s antologi Perspektiv på pandemin (Rapportnummer: FOI-R–4992–SE). Den ger en utmärkt ögonblicksbild över hur vår krisberedskap har fungerat så här långt och vilka lärdomar vi behöver dra inför framtida kriser och återuppbyggnaden av totalförsvaret.

Inte minst avsnittet om kriskommunikation under pandemin kan rekommenderas. Här diskuteras bl.a. kommunikationsarbetet under pandemin, vågen av vilseledande information (infodemi) och behovet av att gå från reaktiv till proaktiv kriskommunikation.

Kort sagt frågor som i högsta grad intresserar oss i Krisinstitutet. Obligatorisk sommarläsning!

Magnus Ek, Ordförande Föreningen Krisinstitutet

Medlem Föreningen Krisinstitutet

Vill du också vara med i föreningen Krisinstitutet? Styrelsen väljer som vanligt in medlemmar löpande på styrelsemöten. Nästa möte är den 27 april. Vänligen notera att vi följer allmänna råd och rekommendationer för möten och aktiviteter med medlemmar. Det innebär i praktiken att vi enbart ses på distans via de kanaler vi redan har etablerat. Det vill säga e-post och LinkedIn. Vi kan alltså inte garantera att det blir något vidare skoj än detta. Mvh Styrelsen via Maria Langen