Medlem Föreningen Krisinstitutet

Vill du också vara med i föreningen Krisinstitutet? Styrelsen väljer som vanligt in medlemmar löpande på styrelsemöten. Nästa möte är den 27 april. Vänligen notera att vi följer allmänna råd och rekommendationer för möten och aktiviteter med medlemmar. Det innebär i praktiken att vi enbart ses på distans via de kanaler vi redan har etablerat. Det vill säga e-post och LinkedIn. Vi kan alltså inte garantera att det blir något vidare skoj än detta. Mvh Styrelsen via Maria Langen