Krisinstitutet gratulerar diplomutbildade kriskommunikatörer!

Under tre dagar har de drillats i krishantering och kommunikation. De har lyssnat till föreläsningar, medietränats och själva bidragit med aktuella exempel inom området. Inte nog med det. De har genomfört skriftliga tester och levererat kriskommunikationsplaner och operativa handlingsplaner på beställning, med god kvalitet, under tidspress. Vi talar om våra nyutbildade kriskommunikatörer som i dagarna får ta emot sina diplom från Föreningen Krisinstitutet. Stort grattis! Ni kommer att göra stor nytta i era respektive organisationer framöver!

”Jag känner mig bättre rustad efter kursen i kriskommunikation”

Krisinstitutets tredagars-kurs i kriskommunikation var en riktig ögonöppnare för mig. Som kommunikatör är det viktigt att veta hur omvärlden fungerar och hur man kan få ut tydliga budskap i alla lägen. Tack vare kursen har jag fått med mig nya perspektiv på kommunikation som verktyg i olika kanaler och hur dessa kan hanteras i krissituationer. Tre intensiva dagar med teori, träning i mediehantering och övningar med faktiska scenarion har gett mig nyttiga kunskaper att använda i mitt yrkesliv, men också i mitt privatliv. Under kursens två sista dagar sätts kunskaperna på prov i ett teoretiskt och två praktiska prov, vilket gjorde att jag kände mig bättre rustad efter kursens slut. Jag tror att Krisinstitutets kurs i kriskommunikation kan vara nyttig för alla som driver företag, har ledande positioner eller jobbar med kommunikation.

Diplomutbildningen genomfördes i Uppsala den 29/11-1/12. Nästa kurs planeras till Stockholm i mitten av februari. Skicka din intresseanmälan till info[at]krisinstitutet.se

Säkra din plats på diplomutbildningen i kriskommunikation 29/11-1/12

För att möta den ökade efterfrågan på diplomeringskurser i kriskommunikation har vi satt in en extra utbildning under tre dagar, den 29 november – 1 december, 2017.

Diplomeringskursen i kriskommunikation
Målet är att deltagarna efter kursen ska ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella och sociala medier. Kursen  innehåller såväl teori som praktiska övningar, och skrivning. Vi jobbar med olika exempel och dialog som verktyg för lärande.

Continue reading

Medlem i Föreningen Krisinstitutet?

Kanske är du en av dem som redan erbjudits medlemskap i Föreningen Krisinstitutet – som tidigare diplomerad och engagerad i Svenska Institutet för Kriskommunikation – eller så lockas du av möjligheten att kompetensutvecklas vidare tillsammans med andra som kan krisberedskap, krishantering och kriskommunikation. Då har du kommit rätt.

Som medlem i Föreningen Krisinstitutet bjuds du in till aktiviteter där vi tillsammans breddar vår kunskap, djupdyker i olika ämnen, reflekterar och diskuterar aktuella frågor ”experter emellan”. Virtuellt finns möjligheten till kunskapsdelning via ett nytt medlemsforum på LinkedIn och en vidareutvecklad version av krisinstitutet.se (webbplatsen kommer att utvecklas för att möta olika behov av information och spegla den verklighet och omvärld som föreningen verkar i idag).

För att bli medlem i föreningen behöver du skicka din intresseansökan till info@krisinstitutet.se. Medlemskapet kostar 200 kronor per år.

Fyll i följande uppgifter – styrelsen går igenom ansökningar i kronologisk ordning, och fattar beslut om nya medlemmar på nästkommande styrelsemöten:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Bakgrund – kunskaper och erfarenheter inom området
  • Framtida engagemang – med vad, hur och när du ser att du kan bidra till föreningens verksamhet

Välkommen med oss!

Mvh Maria Langen, ordförande i Föreningen Krisinstitutet, 070-536 31 05
Styrelsen Föreningen Krisinstitutet: Magnus Ek, Maria Frändegård, Sverre Sverredal och P-O Carlsson

Not. Den affärsmässiga delen med kurser och seminarium kommer i praktiken att genomföras av fler duktiga individer – i olika företag och organisationer – med föreningens godkännande och med rätt att genomföra Krisinstitutets utbildningar.