På gång med Krisinstitutet – AW 11/12

Stort tack till alla er som visar intresse för Krisinstitutets verksamhet och som bjuder in oss till föredrag och dialogseminarium som utvecklar oss inom området krisberedskap, krishantering och kriskommunikation!

Under året har vi bland annat fått veta mer om hur man kan:
–  jobba förebyggande, förberedande och organisera sig för att klara svåra påfrestningar.
– utveckla och använda ändamålsenliga kanaler för att kommunicera i en kris olika faser.
– jobba metodiskt och samordnat med släckningsarbete, krishantering och kommunikation under en sommar med torka och bränder (arrangör: SLFK)

Under januari går vi djupare på temat kommunikationens betydelse vid skogsbränder. Denna gång bjuder vi in till ett öppet frukostseminarium med två kommunikationsexperter som bidragit med sina kunskaper under sommarens bränder. Under nästa år planerar vi också fler medlemsträffar. Har du förslag på teman eller aktiviteter, kontakta oss redan nu.

Utöver träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte siktar vi också på en fortsatt dialog och införande av Krisinstitutets vidareutvecklade certifieringskoncept för kriskommunikatörer. Det blir ett spännande år som du kanske vill vara med om. Skicka gärna din intresseanmälan till info[at]krisinstitutet.se.

Är du medlem – eller funderar du på att bli medlem – häng med på Krisinstitutets After Work tisdagen den 11 december kl. 16.30 på restaurang Tiffany’s, i hörnet Götgatan/Svartensgatan på Södermalm i Stockholm (T-bana Slussen). Berätta att du kommer genom att skicka ett mejl till info[at]krisinstitutet.se.

Välkommen till föreningen Krisinstitutet
Styrelsen

Sommarens omfattande bränder – hade de kunnat förhindras?

Den frågan ställer sig Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK) och bjuder in medlemsorganisationerna till en eftermiddag med föreläsning och mingel. Medlemmar i föreningen Krisinstitutet är naturligtvis också välkomna att delta.

Följ med oss och träffa Patrik Åhnberg, biträdande räddningsledare vid bränderna i Ljusdals kommun. Patrik berättar om arbetet med att släcka de omfattande bränderna. Han har även erfarenhet av andra stora bränder. När det brann i Västmanland 2014 var han stabschef. Just nu tjänstgör han som samhällsbyggnadschef på Länsstyrelsen i Stockholms län.

SLFK:s regiondag är den 22 november kl. 15.00-18.00 på Ersta konferens, Erstagatan 1K, Södermalm, Stockholm. Krisinstitutets medlemmar kan anmäla sig via info[at]krisinstitutet.se. Välkomna!

Som en uppföljning på temat bränder planerar föreningen Krisinstitutet sedan att bjuda in till ett separat frukostseminarium där vi fokuserar på kriskommunikationen i sammanhanget. I vårt nätverk har vi flera personer som har varit med och jobbat med kommunikationen under  sommarens bränder, och som gärna vill dela med sig av sina erfarenheter till andra. Vi återkommer med datum inom kort.
Not. Ett årsmedlemskap i föreningen Krisinstitutet kostar 200 kronor. 

Medlemmar: Dags för träffar om torka och skogsbränder!

Vi är många som funderar på vårt klimat och hur det påverkar oss. Torka och skogsbränder är högaktuella ämnen som vi nu har möjlighet att dra lärdomar av inför framtiden. Som medlem i Krisinstitutet har du möjlighet att följa med till Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK) den 22 november. Där får vi höra hur man hanterade sommarens bränder och torka på olika platser i landet. Inom kort kommer även Föreningen Krisinstitutet att bjuda in till ett medlemsmöte på temat ”skogsbränder och kommunikation”. Skicka din intresseanmälan till info[at]krisinstitutet.se