Medlemmar: Dags för träffar om torka och skogsbränder!

Vi är många som funderar på vårt klimat och hur det påverkar oss. Torka och skogsbränder är högaktuella ämnen som vi nu har möjlighet att dra lärdomar av inför framtiden. Som medlem i Krisinstitutet har du möjlighet att följa med till Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK) den 22 november. Där får vi höra hur man hanterade sommarens bränder och torka på olika platser i landet. Inom kort kommer även Föreningen Krisinstitutet att bjuda in till ett medlemsmöte på temat ”skogsbränder och kommunikation”. Skicka din intresseanmälan till info[at]krisinstitutet.se

För medlemmar intresserade av utvärdering av krisberedskapsveckan

Medlem i Föreningen Krisinstitutet? Nu har du möjlighet att få veta mer om krisberedskapsveckan och hur den gick. Nästa torsdag går Christina Andersson, som arbetar med riskinformation vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), igenom resultaten på en träff anordnad av Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK).  

Intresseorganisationen Krisinstitutet är medlem i SLFK och kan därmed erbjuda föreningens medlemmar att delta kostnadsfritt på denna träff.
Tid och plats: 20 september kl. 18.00-19.30, Erstagatan 1K, på Södermalm i Stockholm
Anmälan: Anmäl dig direkt via Stockholms Länsförbund för Krisberedskap SLFK:s hemsida. Ange att du är medlem i Föreningen Krisinstitutet.

Är du ännu inte medlem i Föreningen Krisinstitutet, skicka din intresseanmälan till info[at]krisinstitutet.se

Värdefullt med ordentlig analys innan start av podd om kriskommunikation

En stor del av Sveriges befolkning får regelbundet information och kunskap via poddar. 30 augusti anordnade Krisinstitutet en uppskattad frukostföreläsning om hur podcast används för svåra ämnen och kriskommunikation. Podcastproducenten Lars Carlén från produktionsbolaget Tonträff konstaterade att många poddar startar, men att många läggs ner efter några avsnitt. Att få poddar håller i långa loppet beror på att många som startar podd underskattar hur mycket tid det tar att producera avsnitt regelbundet och att göra insatser för att nå publiken.

Ett råd till alla som funderar på att starta en podd, är att investera i en ordentlig analys innan det praktiska arbetet med att spela in, redigera och sprida avsnitt. Analysen bör visa konkurrensen på poddmarknaden inom det planerade ämnesområdet. En välgjord analys lyfter dessutom fram vad er målgrupp kräver av en podd för att lyssna på den.

̶  Uthållighet är viktigt för att uppnå kommunikationseffekter med podcast. Var beredd på att det brukar ta många avsnitt tills en nystartade podcast har nått ut på allvar, säger Lars Carlén. Continue reading