post

Veckans kris: Världen

Världen – Corona leder till hungersnöd

Antalet människor som lider av hunger kan stiga till närmare 270 miljoner före årsskiftet till följd av covid-19, det säger David Beasley från FN:s livsmedelsprogram World Food programme (WFP). 

De senaste åren har hungern ökat i världen till följd av bland annat väpnade konflikter och klimatförändringar, nu har covid-19 ytterligare förvärrat situationen. Orsaken säger WFP bland annat är de socioekonomiska konsekvenserna pandemin leder till, stängda gränser och ett minskat humanitärt stöd från medlemsländerna. 

För att bekämpa den växande hungern i världen och förhindra att covid-19 förvandlas till en ”hungerpandemi” genomför nu WFP sin största humanitära insats någonsin. För att stödja denna insats presenterade den svenska regeringen 21 oktober ett stort stödpaket till organisationen.

Behovet av humanitär hjälp är dock fortsatt stort och WFP vädjar nu till medlemsländerna om bistånd för att kunna motarbeta den globala hungerkrisen.