Tolv framgångsfaktorer för effektiv kriskommunikation

 1. Löftet och leveransen – se till att ord och handling går hand i hand
 2. Omvärldsbevakningen – följa med i vad som händer intert och externt, i media och i sociala medier
 3. Koordineringen – leda, organisera och se till att informationsutbytet fungerar (även på obekväm arbetstid)
 4. Strategin – konkreta ställningstaganden och mål för kriskommunikationen
 5. Kriskommunikationsplanen  – förankrad, övad och tillgänglig
 6. Intressenterna – relationer, dialog och kunskap om intressentgruppernas informationsbehov
 7. Massmedia – möta media på deras arena – proaktivt och uppriktigt. Ha läsaren/lyssnaren/tittaren i bakhuvudet och samtidigt få fram organisationens budskap
 8. Den digitala närvaron – balansera krisinformation via organisationens egna digitala kanaler, andra webbplatser och dialog i sociala medier
 9. Den interna kommunikationen – stödja ledare, kommunikatörer och medarbetare med interna och externa ”kundkontakter”
 10. Innehållet i kommunikationen – direkt, sakligt och svar på frågor som: Vad har hänt? Var? Vem? Konsekvenser för den enskilde och
  organisationen? Hur kunde det hända? Omvärldsreaktioner? Åtgärder? Plats för mer information, talespersoner och kontakt.
 11. Krisretoriken – att och hur man säger det man vill och behöver säga på ett sätt som andra kan ta till sig
 12. Kanalerna – ändamålsenliga kanaler som kan användas utifrån olika syften och ge önskad effekt hos målgruppen, till exempel få en ortsbefolkning att uppmärksamma en varning.