Diplomeringskurs i kriskommunikation 23-25 april

Välkommen till diplomeringskursen i kriskommunikation! Denna gång på Södermalm i Stockholm i slutet av april:

  • 23 april – diplomeringsgrundande föreläsningar, med bland annat strategi, teoretisk grund, exempel, erfarenhetsutbyte och övningar.
  • 24 april – fördjupningar inom området krishantering och kriskommunikation, med bland annat föreläsning, övning, exempel, fall och krisrelaterad medieträning.
  • Dagen avslutas med AW från kl. 16.00.
  • 25 april – diplomering, skriftligt prov, tillbakablick, övning, summering och avslut!
  • Kursen innehåller även gästspel.

Diplomeringskursen genomförs av Sverredal & Langen, under tre dagar. För dig som vill gå kursen, men inte är intresserad av att bli diplomerad kriskommunikatör, finns möjligheten att enbart gå dag 1 eller dag 1 och 2 (i mån av plats). Skicka din intresseförfrågan och anmälan till kontakt [at]svelan.se.

Kurslitteratur: Boken ”Kriskommunikation – Att leda i blåsväder” (Sanoma Utbildning). Författare Maria Langen och Sverre Sverredal.

Krisinstitutet nu även medlem i Stockholms Länsförbund för Krishantering

Till dig som medlem i Krisinstitutet kan vi nu erbjuda ytterligare förkovring och kunskapsutbyte med ännu fler kunniga inom områden som krishantering och beredskap. Inför 2018 har Föreningen Krisinstitutet valts in som medlemmar i Stockholms Länsförbund för Krishantering (SLFK) och vi ser fram emot ett bra samarbete framöver. Läs mer om den regionala samarbetsorganisationen på slfk.se.

Not. Nästa träff med Krisinstitutets nätverk är frukostseminariet nästa onsdag, den 24 januari. Vi tar emot anmälningar t o m måndag förmiddag.