Scenarioövning matförsörjning

”Det råder ett gråzonsläge med en rad oförklarliga störningar i el, internet och trafiksystem. Media rapporterar att andra länder har börjat ransonera drivmedel. Myndigheterna går ut med information om att vi alla måste förbereda oss för det värsta och vara beredda att aktivera vår hemberedskap.” Så lät det på Krisinstitutets senaste medlemsträff där vi fick slå våra kloka huvuden ihop för att hitta lösningar på en allt mer eskalerande kris som bland annat ledde till brist på mat och vatten i försörjningskedjorna.

Continue reading

Tips på sommarläsning – ”Perspektiv på pandemin”

Ett tips inför semestern.

Läs FOI’s antologi Perspektiv på pandemin (Rapportnummer: FOI-R–4992–SE). Den ger en utmärkt ögonblicksbild över hur vår krisberedskap har fungerat så här långt och vilka lärdomar vi behöver dra inför framtida kriser och återuppbyggnaden av totalförsvaret.

Inte minst avsnittet om kriskommunikation under pandemin kan rekommenderas. Här diskuteras bl.a. kommunikationsarbetet under pandemin, vågen av vilseledande information (infodemi) och behovet av att gå från reaktiv till proaktiv kriskommunikation.

Kort sagt frågor som i högsta grad intresserar oss i Krisinstitutet. Obligatorisk sommarläsning!

Magnus Ek, Ordförande Föreningen Krisinstitutet