Balansen

Nej, i skrivande stund finns ingen balans. Möjligen sunt förnuft, men det hänger såklart ihop med tidigare erfarenheter av händelser och samarbeten. Värt att notera i stunden är ändå att vi (som individer, föreningar, företag, skolor, samhällen, regioner och andra konstellationer) gör så gott vi kan. Allt för att bekämpa viruset, ta hand om oss själva och våra nära och kära, samt bidra till att vår gemensamma ekonomi klarar av stunden och framtiden. Kom ihåg, följ myndigheternas rekommendationer och gör det du tror på för att hjälpa dig och andra. Bevara familjerelationer och grannsämja! Försök att tänka framåt, för det är ju ändå vi tillsammans som ska bygga upp och leva vår framtid!

Människoliv är en prioritering och i den finns även ekonomi. Vi behöver pengar in för att få pengar ut, och även ett starkt förtroendekapital. Med risk att bli övertydlig: Försök att få ekonomin att snurra parallellt med att vi fokuserar på – och räddar – människors liv och hälsa!

/ Reflektion i stunden av Maria Langen, Föreningen Krisinstitutet #krisinstitutet