Krisinstitutet gratulerar diplomutbildade kriskommunikatörer!

Under tre dagar har de drillats i krishantering och kommunikation. De har lyssnat till föreläsningar, medietränats och själva bidragit med aktuella exempel inom området. Inte nog med det. De har genomfört skriftliga tester och levererat kriskommunikationsplaner och operativa handlingsplaner på beställning, med god kvalitet, under tidspress. Vi talar om våra nyutbildade kriskommunikatörer som i dagarna får ta emot sina diplom från Föreningen Krisinstitutet. Stort grattis! Ni kommer att göra stor nytta i era respektive organisationer framöver!

”Jag känner mig bättre rustad efter kursen i kriskommunikation”

Krisinstitutets tredagars-kurs i kriskommunikation var en riktig ögonöppnare för mig. Som kommunikatör är det viktigt att veta hur omvärlden fungerar och hur man kan få ut tydliga budskap i alla lägen. Tack vare kursen har jag fått med mig nya perspektiv på kommunikation som verktyg i olika kanaler och hur dessa kan hanteras i krissituationer. Tre intensiva dagar med teori, träning i mediehantering och övningar med faktiska scenarion har gett mig nyttiga kunskaper att använda i mitt yrkesliv, men också i mitt privatliv. Under kursens två sista dagar sätts kunskaperna på prov i ett teoretiskt och två praktiska prov, vilket gjorde att jag kände mig bättre rustad efter kursens slut. Jag tror att Krisinstitutets kurs i kriskommunikation kan vara nyttig för alla som driver företag, har ledande positioner eller jobbar med kommunikation.

Diplomutbildningen genomfördes i Uppsala den 29/11-1/12. Nästa kurs planeras till Stockholm i mitten av februari. Skicka din intresseanmälan till info[at]krisinstitutet.se